< quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="157" height="20">

 

e6b24f5cc95 DCS Endüstriyel Kontrol sistemleri yazılım ve donanım mühendisliği  

DCS

  Depo  Kuyu  Motor Enerji  Kontrol  ve Tarımsal sulama  Otomasyon Sistemleri

 

 

 

 

       www.dcsteknik.com      www.enerjikontrolsistemleri.com     www.sulamakontrol.net

 

Üretimde Verimlilik artışı istiyorsanız; Sistem Mühendisliğine, Kalite Kontrol Sistem Mühendisliğine,
Düzenli Bakım, Önleyici Bakım ve Kestirimci Bakım Mühendisliğine Mutlaka İhtiyacınız vardır.

Bunların tümünü
DCS Endüstriyel Kontrol Sistemleri Yazılım ve Donanım Mühendisligi altında sağlıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİĞİMİZ GÖREVLER ve PROJELER

Ofis Otomasyonu - Üretim Takip Sistemleri Kuruluşu

Kısa Açıklama : ERP & MRP içerikli yazılım proje sorumlusu ,sistem entegrasyonu

Win XP ,Windows200, NT, QNX Unix işletim sistemleri altında, VB NET,VB6, C, C# ileSQL, SQL Server, ACCESS veri tabanı üzerinde LAN ortamında çalışan SATIN ALMA Süreç Takip, Üretim takip ve izlerme, stok kontrol, Depo Giriş-Çıkış Kontrol, Barkodlu ürün izleme ve kontrol sistemi kuruluşu, üretime ham veya yarı işlenmiş ürün giriş çıkış kontrolu, parçabaşı üretim takibi ve kontrolü gibi konularda değişik yazılımlar gerçekleştirildi. Üretim takip ve izleme, stok kontrol, SCADA PLC ve DCS tabanlı yazılımlar, Üretim sahasında Network altında üretimde kontrol amaçlı BARKOD Okuyucu ve yazıcılardan oluşturulan Network ağı kuruluşunu gerçekleştirildi.
 

Barkod lu  üretim ve ürün takip sistemi

tekstil hazır giyim sektörü için barkodlu üretim ve ürün takip sistemleri geliştirildi ve uygulandı


Anlık Sürekli Veri Toplama & Proses Takip & Değerlendirme & Veri Transferi (Real Time Data Proses) ve kontrol sistemleri

Kısa Açıklama : Anlık Data Toplanması ve değerlendirilmesi

Sıcaklık, ısı, hız, sayım, boy okuma, markalama, boy ölçüm, ağırlık ölçümü, basınç ve debi kontrol sistemleri kuruldu, yazılımları gerçekleştirildi. Prototip cihaz üretimleri gerçekleştirildi. Sistem İndikatörleri imal edildi. Sistemlerin ve cihazların kalibrasyon çalışmaları gerçekleiştirildi.

Endüstriyel tesislerde ve Zirai amaçlı olarak Sera ortamlarında sistemlerin kuruluşları gerçekleştirildi.

Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu. Fabrika içinde network altında data toplama & değerlendirme & üretim işlemi ve fabrika ortamında gerçek zamanlı toplanan verilerin, PC ortamında ön değerlendirmeye tutulduktan sonra, rapor haline getirilerek idare ve daha üst makama internet ortamında transfer edilmesi otomasyonu gerçekleştirildi.

Ni-CU Döküm Ocağı ve Üretim hattı Kontrol Sistemleri (Veri Toplama ve Proses Takip) 

Kısa Açıklama: Cu-Ni Döküm Otomasyonu

Ergitme ocağı kontrolü, sıcaklık kontrolü, Tavlama hattı ısı ve sıcaklık kontrol sistemleri ve revizyon çalışmaları, AC/DC Motor Kontrol sistemlerinin revizyonu, Hat hızı kontrol sistemi, AC/DC motor hız kontrolleri, Ni-CU İndiksiyon fırını Akım/Voltaj Kontrolü, Sıcaklık Kontrolü, DCS ortamında sistem kuruluşu gerçekleştirildi. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu. 

Hidrotest Basınç Kontrol & Veri Toplama & Proses Takip Sistemi

Kısa Açıklama : Hidrotest Sistemi Otomasyonu,Basınç kontrol sistemi kuruluşu

PLC ve IO modülleri kullanılarak ÇELİK BORU HİDROTEST KONTROL SİSTEMİ OTOMASYONU sağlandı, önceden tam manuel çalışan sistem full otomasyon altında çalışır hale dönüştürüldü. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu.

Uçar Makas Boy Kesme Sistemleri (Değerlendirme & Veri Toplama & Proses Takip)

Kısa Açıklama : Uçarmakas sistemi boy kesme otomasyonu Uçarmakas Otomasyon Projesi

Bant hızı kontrol sistemi, AC/DC motor hız kontrolleri, otomatik ürün boyu kontrol ve optimizasyon sistemi ile boru kesimi, DCS ortamında, PC tabanlı otomasyon sistemi kuruluşu gerçekleştirildi. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu.
 

Ürün boyu kontrol ve otomatik boy kesim sistemi, tugla & briket üretim sistemleri için de geliştirildi


SAW & ERW Hattı Kaynak Parametre Kontrolü (Kaynak Akımı ve kaynak Isısı kontrol sistemi )

 Kısa Açıklama : SAW & ERW Hattı Enerji kontrol sistemi

Kaynak sistemi ısı kontrol otomasyonu, veri toplama, proses takip sistemi gerçekleştirildi. DCS ortamında, PC tabanlı otomasyon sistemi kuruluşu gerçekleştirildi. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu 

Akışkan Kontrol (Veri Toplama & Proses Takip)

 

Kısa açıklama : Akışkan Kontrol Sistemi

Hidrotest ünitesinde basınç ve debi kontrol sistemi kuruldu. DCS ortamında,PC tabanlı otomasyon sistemi kuruluşu gerçekleştirildi. Sonuclar QNX Unix ortamında Unix SCADA arayüzüne transfer edildi. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu.

Endüstriyel tesislerde ve Zirai amaçlı olarak Sera ortamlarında sistemlerin kuruluşları gerçekleştirildi.


Hat Hızı Kontrol Otomasyonu (Veri Toplama & Proses Takip)

Kısa açıklama : Konveyor Hat hızı Kontrolü

DCS ortamında,PC tabanlı otomasyon sistemi kuruluşu gerçekleştirildi. Saha verileri LAN ortamında , ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu.

NDT Kontrol Sistemi (Veri Toplama & Proses Takip)

Kısa Açıklama: NDT Kaynak Kontrolü

Kaynak kontrolü, delik, çatlak, hatalı kaynak v.s. kontrolleri, AC/DC motor hız kontrolleri, çelik boru kaynak sistemi gerçek zamanlı izleme sonrası kontrolü Kalite Kontrol Çalışmaları gerçekleştirildi. Saha verileri LAN ortamında, ACCESS ve SQL ortamına aktarılıp anlık gerçek zamanda veri tabanı oluşturuldu.

PDKS Mikrokontrol Tabanlı Cihaz Prototip Tasarımı

Kısa Açıklama: MIFARE ve PROKSIMITY Kart Okuyucu Sistem Tasarımı

Mikrokontrol işlemci yazılım ve programlama çalışmaları,prototip cihaz AR-GE çalışmaları gerçekleştirildi.

RF RC (Radyo Frekans Kontrollü ) Uzaktan ( Remot Control )  Sera & İklimlendirmesi

Mikrokontrol Sistem Tabanlı   ile Uzaktan sera & iklimlendirme ve motor kontrol uygulamaları

RF uzaktan SU DEPOSU & SU KUYUSU Kontrolü

Mikrokontrol Sistem Tabanlı   ile Uzaktan su kuyusu & su deposu seviye ve motor kontrol uygulamaları

AC / DC Motor hız kontrolü

Mikrokontrol Sistem Tabanlı  , AC/ DC  motor Kontrol uygulamaları , Tek fazlı ve 3 fazlı Motor hız kontrol sistemleri , Tekfaz giriş 3 faz çıkışlı motor hız kontrol sistemleri ,

PWM tabanlı hız kontrol sistemleri

RF  AC Motor Kontrolü  

Mikrokontrol Sistem Tabanlı   ile Uzaktan AC motor Kontrol uygulaması

RF DC Motor hız kontrolü

Mikrokontrol Sistem Tabanlı  , Uzaktan PWM ile DC  motor Kontrol uygulaması

Sinyal Çeviriciler & konvertörler & Datalog üniteleri ( veri toplayıcı ) & Sinyal Güçlendiricileri

USB,RS232,RS485,RS422,MBus sinyal çeviricileri,konvertörleri , veri toplama üniteleri ve sinyal güçlendirici sistemleri

DCS DAQ_RTU Sistemleri

Saha kontrollleri için ,çift yönlü veri aktarımı üniteleri,sinyal çeviriciler, AD çevirici , frekans voltaj çevirici , voltaj frekans çevirici ,

ısı - sıcaklık - basınç - nem okuma amaçlı analog input giriş & okuma modülleri , dijital röle giriş ( 5-32 VDC input ) ,dijital çıkış - röle ON/OFF

( aç/kapat)  kontrol sistemleri , pwm çıkış birimlerine sahip RTU modülleri ,RS232-RS485 çevirici birimleri...

GSM Tabanlı DCS DAQ_RTU Sistemleri

GSM tabanlı , uzak alan saha kontrollleri için ,çift yönlü veri aktarımı üniteleri,sinyal çeviriciler, AD çevirici , frekans voltaj çevirici , voltaj frekans çevirici ,

ısı - sıcaklık - basınç - nem okuma amaçlı analog input giriş & okuma modülleri , dijital röle giriş ( 5-32 VDC input ) ,dijital çıkış - röle ON/OFF

( aç/kapat)  kontrol sistemleri , pwm çıkış birimlerine sahip RTU modülleri ,RS232-RS485 çevirici birimleri...

 

KABLOSUZ  UZAKTAN SU DEPOSU & KUYU OTOMASYON SİSTEMLERİ   UZAKTAN AÇ / KAPAT  MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ                          

                                                        

 

RF ile 1 Km den 60 Km yarıçaplı açık alanda ,GSM ile GSM şebeke haberleşmesinin olduğu her yerden Uzak alanda saha kontrolünü sağlayabilen “Tak ve Çalıştır”  Sistemleri ;DCS RF GSM RTU Serisi  Kablosuz Kontrol Eder, Uzaktan İzler, Size Kablosuz Bilgi Verir, Uzaktan Takip Ve Yönetim Sağlar, Size Raporlama olanağı Sunar

UZAKTAN MUHURLEME & KİLİTLEMELİ VANA & VALF KONTROL SİSTEMLERİ , SAYAÇ KONTROL SİSTEMLERİ

Uzaktan Mühürlemeli ve kilitlemeli Vana & Valf & Sayaç & Motor Kontrol Sistemleri

Temel fonksiyonları olarak;

Sıcak veya soğuk su , kimyasal likit sıvıların akışkanlık debi ve tüketim kontrolünde

•             akışın istenilen debide ayarlanması

•             belirli bir  zaman aralığında tüketim kontrolünün sağlanması

•             sistem eeprom belleğinde tüketim , debi bilgilerinin tutulabilmesi

•             tüketim , debi bilgilerinin uzaktan güncelenebilmesi ve izlenebilmesi

•             Min - Max   limit ayarı

•             Aktif - pasif dijital giriş

•             Alarm çıkışı (röle'li)

temel  levleri olarak verilebilir.

 

Bina otomasyonunda ısıtma/soğutma sistemlerinde , tarımsal & endüstriyel sulama sistemlerinde on/off kontro veya “zone” “bölgesel” kontrolünde oransal kontrol amaçlı olarak kullanılır.

  

Sistem kontrolü lokal veya uzaktan sağlanabilir.

  

Sistem kontromerkezi kontrol bilgisayarı üzerinden verilecek kontrol parametreleri doğrultusunda sistem set edilerek,bu parametreler dahilinde sürekli sistem kontrolü sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa  >>>